قیمت ترجمه با مهر ناتی تعرفه ترجمه ناتی قیمت ترجمه ناتی تعرفه ترجمه ناتی

برای دریافت لیست کامل قیمت و هزینه های ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی استرالیا یا همان مترجم ناتی با دارالترجمه ناتی آریاشهر در تماس باشید .

نکاتی که دارالترجمه ناتی آریاشهر را متمایز میکند :

سالها تجربه ما در زمینه ارایه خدمات ترجمه ناتی به متقاضیان مهاجرت به استرالیا و نیوزیلند کمک میکند که با همه استانداردهای مورد درخواست اداره مهاجرت استرالیا و سازمانهای ارزیابی کننده مدارک آشنا بوده و در ارایه سرویس مناسب به شما استفاده کنیم .
استفاده از مترجم ناتی
امکان تحویل و دریافت مدارک جهت ترجمه ناتی به صورت الکترونیکی ( جهت متقاضیان شهرستان)
در صورت درخواست ،‌مدارک شما مطابق استانداردهای اداره مهاجرت استرالیا و همچنین سازمانهای ارزیاب به صورت اسکن شده نیز تحویل داده میشود.

لیست قیمت‌ دارالترجمه ناتی برای ترجمه – نرخ ترجمه ناتی 

دسته بندی اسناد / شرح سند مبنای واحد هزینه‌ی ترجمه (ریال)
قیمت ترجمه مهر ناتی شناسنامه ۳۰۰٫۰۰۰
قیمت ترجمه مهر ناتی کارت ملی ۳۰۰٫۰۰۰
قیمت ترجمه مهر ناتی اصل یا رونوشت سند ازدواج ۹۰۰٫۰۰۰
قیمت ترجمه مهر ناتی اصل یا رونوشت سند طلاق ۹۰۰٫۰۰۰
قیمت ترجمه مهر ناتی گواهی عدم سوء پیشینه ۳۰۰٫۰۰۰
قیمت ترجمه مهر ناتی کارت پایان خدمت ۳۰۰٫۰۰۰
قیمت ترجمه مهر ناتی کارت معافیت خدمت ۳۰۰٫۰۰۰
قیمت ترجمه مهر ناتی گواهینامه رانندگی ۳۰۰٫۰۰۰
قیمت ترجمه مهر ناتی دفترچه بیمه ۳۰۰٫۰۰۰
قیمت ترجمه مهر ناتی کارت واکسیناسیون ۳۰۰٫۰۰۰
قیمت ترجمه مهر ناتی کارت بازرگانی / دفترچه بازرگانی ۳۰۰٫۰۰۰
قیمت ترجمه مهر ناتی کارت نظام پزشکی ۳۰۰٫۰۰۰
قیمت ترجمه مهر ناتی کارت نظام مهندسی ۳۰۰٫۰۰۰
قیمت ترجمه مهر ناتی گواهی فوت ۳۰۰٫۰۰۰
قیمت ترجمه مهر ناتی برگه مرخصی ۳۰۰٫۰۰۰
قیمت ترجمه مهر ناتی تقدیرنامه کوچک ۵۰۰٫۰۰۰
قیمت ترجمه مهر ناتی تقدیرنامه بزرگ ۶۰۰٫۰۰۰

لیست قیمت‌های دارالترجمه ناتی برای مدارک دانشگاهی

دسته بندی اسناد / شرح سند مبنای واحد هزینه‌ی ترجمه (ریال)
هزینه ترجمه مهر ناتی دانشنامه مدارک دانشگاهی ۵۰۰٫۰۰۰
هزینه ترجمه مهر ناتی ریزنمرات دانشگاهی ترم ۲۵۰٫۰۰۰
هزینه ترجمه مهر ناتی سرفصل دروس دانشگاهی صفحه ۳۰۰٫۰۰۰
هزینه ترجمه مهر ناتی ریزنمرات سالانه مقاطع ۴۰۰٫۰۰۰
هزینه ترجمه مهر ناتی گواهی اشتغال به تحصیل ۴۰۰٫۰۰۰
هزینه ترجمه مهر ناتی توصیه نامه تحصیلی ۴۰۰٫۰۰۰
هزینه ترجمه مهر ناتی گواهی ریزنمرات ۳۰۰٫۰۰۰
هزینه ترجمه مهر ناتی ریزنمرات دبیرستان و پیش‌دانشگاهی ترم ۲۰۰٫۰۰۰
هزینه ترجمه مهر ناتی دیپلم دبیرستان و مدرک پیش‌دانشگاهی ۳۵۰٫۰۰۰

لیست قیمت‌های دارالترجمه ناتی برای مدارک کاری

دسته بندی اسناد / شرح سند مبنای واحد هزینه‌ی ترجمه (ریال)
هزینه ترجمه ناتی گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف ۵۰۰٫۰۰۰
هزینه ترجمه ناتی گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف صفحه ۶۰۰٫۰۰۰
هزینه ترجمه ناتی سابقه بیمه صفحه ۴۰۰٫۰۰۰ – ۵۰۰٫۰۰۰
هزینه ترجمه ناتی قرارداد کاری  صفحه ۶۰۰٫۰۰۰ – صفحات مشابه ۴۰۰٫۰۰۰
هزینه ترجمه ناتی فیش حقوقی کوچک ۴۰۰٫۰۰۰
هزینه ترجمه ناتی فیش حقوقی مفصل ۵۰۰٫۰۰۰
هزینه ترجمه ناتی پروانه نظام مهندسی  صفحه ۶۰۰٫۰۰۰
هزینه ترجمه ناتی پروانه پزشکی و مطب ۵۰۰٫۰۰۰
هزینه ترجمه ناتی حکم کارگزینی/ بازنشتگی کوچک ۴۰۰٫۰۰۰
هزینه ترجمه ناتی حکم کارگزینی / بازنشستگی بزرگ ۵۰۰٫۰۰۰

لیست قیمت‌های دارالترجمه ناتی برای اسناد محضری و بانکی

دسته بندی اسناد / شرح سند مبنای واحد هزینه‌ی ترجمه (ریال)
نرخ  ترجمه ناتی وکالت نامه صفحه ۱۰۰۰٫۰۰۰
نرخ ترجمه ناتی وکالت نامه نیم برگی ۷۰۰٫۰۰۰
نرخ ترجمه ناتی مبایعه نامه با کد رهگیری  صفحه ۶۰۰٫۰۰۰
نرخ ترجمه ناتی اجاره نامه با کد رهگیری  صفحه ۶۰۰٫۰۰۰
نرخ ترجمه ناتی سند مالکیت دفترچه‌ای ۹۰۰٫۰۰۰
سند مالکیت تک‌برگی ۱۰۰۰٫۰۰۰
اقرارنامه / تعهدنامه ۸۰۰٫۰۰۰
استشهادیه ۸۰۰٫۰۰۰
احکام و کلیه اوراق قضایی ۶۰۰٫۰۰۰
برگ نظریه کارشناسی ملک ۷۰۰٫۰۰۰
استعلام ثبت اسناد ۵۰٫۰۰۰
سند وسائط نقلیه ۵۰۰٫۰۰۰
دادنامه و رای دادگاه ۱۰۰۰٫۰۰۰
اجاره‌نامه/ مبایعه‌نامه/ بنچاق و قولنامه رسمی برگ بزرگ ۱۰۰۰٫۰۰۰
رضایت‌نامه و صلح‌نامه ۹۰۰٫۰۰۰
گواهی حصر وراثت ۱۰۰۰٫۰۰۰
برگ سبز گمرکی یک رو ۷۰۰٫۰۰۰
حکم اعضای هیئت علمی ۵۰۰٫۰۰۰
قبوض خدماتی ۵۰۰٫۰۰۰
موجودی حساب صفحه ۳۵۰٫۰۰۰
سپرده بانکی ۳۵۰٫۰۰۰
اوراق مشارکت / اوراق قرضه ۴۵۰٫۰۰۰
پرینت‌های بانکی صفحه ۴۰۰٫۰۰۰

لیست قیمت‌های دارالترجمه ناتی برای اسناد شرکتی و تجاری

دسته بندی اسناد / شرح سند مبنای واحد هزینه‌ی ترجمه (ریال)
اساسنامه فرمی صفحه ۵۰۰٫۰۰۰
اساسنامه غیرفرمی صفحه ۶۰۰٫۰۰۰
آگهی تغییرات ۴۰۰٫۰۰۰
گواهی مالیاتی صفحه ۶۰۰٫۰۰۰
لیست بیمه صفحه ۴۰۰٫۰۰۰ – ۵۰۰٫۰۰۰
مدارک حسابرسی صفحه ۵۰۰٫۰۰۰
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات کوچک ۴۵۰٫۰۰۰
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات بزرگ ۶۰۰٫۰۰۰
ترازنامه شرکتی و اظهارنامه مالیاتی صفحه ۶۰۰٫۰۰۰
اظهارنامه و تقاضانامه ثبت شرکت ۸۰۰٫۰۰۰
روزنامه رسمی تاسیس ۴۰۰٫۰۰۰ – ۵۰۰٫۰۰۰
شرکت نامه ۹۰۰٫۰۰۰
ثبت علائم تجاری و ثبت اختراع ۵۰۰٫۰۰۰
جواز کسب ۵۰۰٫۰۰۰
کارت مباشرت ۵۰۰٫۰۰۰
پروانه بهره‌برداری ۶۰۰٫۰۰۰
انواع پروانه و جواز ۴۰۰٫۰۰۰
موافقت اصولی ۵۰۰٫۰۰۰
پروانه پایان ساختمان ۵۰۰٫۰۰۰
پروانه دفترچه‌ای یا شناسنامه ساختمان  صفحه ۵۰۰٫۰۰۰
جواز تاسیس ۶۰۰٫۰۰۰
بارنامه گمرکی ۶۰۰٫۰۰۰
  • به ازای ترجمه‌ی هر انتقال در سند مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال بر روی هر مدرک اضافه می‌گردد.
  • به ازای ترجمه هر توضیحات اضافه در شناسنامه مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال بر روی هر مدرک اضافه می‌گردد.
  • برای مدارکی که ترجمه آن بیش از یک صفحه باشد ، هزینه مهر ناتی روی هر سربرگ انگلیسی ۲۵ تومن محاسبه میشود. سند ازدواج در صورتی که کامل انجام شود دو صفحه محسوب شده و مهر ناتی ۵۰ تومن. ریز نمرات به ازای هر سربرگ ناتی۲۵ تومن.
  • کپی برابر اصل مدارک فارسی ضمیمه ترجمه ناتی نیز در صورت لزوم و درخواست مشتری در دفتراسناد رسمی انجام میشود..
  • هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن برای هر نسخه ۳۰% هزینه ترجمه می باشد، اما برای مراجعات بعدی نیز کار جدید محسوب نمی شود و هزینه ۵۰% ترجمه  محاسبه شده ولی هزینه های مهر ناتی و سربرگ  کامل  حساب میشود.

دیدگاه‌ها

21 اکتبر 2019 - 12:47
معرفی ۲۰ تا از بهترین دارالترجمه های رسمی معتبر در تهران و شهرهای بزرگ
21 اکتبر 2019 - 16:47
معرفی ۲۰ تا از بهترین دارالترجمه های رسمی معتبر در تهران و شهرهای بزرگ

تعرفه ترجمه

نظر شما درباره دارالترجمه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.