درباره ما

ترجمه رسمی مدارک و اسناد  به زبان انگلیسی با مهر ناتی

دارالترجمه تخصصی ناتی ترجمه مدارک با مهر مترجم ناتی 

Daroltarjomeh Naati Tehran

تایید ترجمه توسط مترجم ناتی :

دارالترجمه ناتی اریاشهر خدمات ترجمه رسمی ناتی خود را به زبان‌ انگلیسی و بالعکس به مشتریان گرامی عرضه می‌دارد.

تأیید ترجمه نیز از جمله این خدمات می‌باشد و بنا به درخواست مشتری ترجمه های ناتی خود را هم به صورت فایل الکترونیک و هم به صورت مهر و امضای تایید شد کاغذی تحویل می دهیم.

خطی مشی و اهداف دارالترجمه ناتی آریاشهر
۱٫        سرعت در ترجمه و تایید اسناد توسط مترجم ناتی
۲٫        کیفیت در صحت ترجمه مدارک
۳٫        مشتری مداری بر پایه احترام و تکریم
۴٫        حفاظت و صیانت از اسناد و مدارک مشتریان
۵٫        ارائه بهترین خدمات ترجمه ناتی و تخصصی با قیمت مناسب
علاوه بر ترجمه های ناتی ترجمه به دیگر زبان ها نیز انجام میدهیم با ما تماس بگیرید.