ترجمه متون رسمی

دارالترجمه رسمی ناتی آریاشهر

تلفن :

۴۴۹۵۶۵۹۰ – ۰۲۱

۴۴۹۵۶۵۹۱ – ۰۲۱

۴۴۰۶۵۸۵۷ – ۰۲۱

۹۱۰۰۰۴۴۰۸۱-۹۸+

۹۱۰۰۰۴۴۰۸۲-۹۸+

ایمیل :

a.tarjomeh@yahoo.com

آدرس :

آریاشهر – فلکه دوم صادقیه – مجتمع تجاری طلا- پاساژطلا – واحد ۱۸- دارالترجمه ناتی اریاشهر