به چه کسی مترجم ناتی گفته می شود ؟
مترجم ناتی به مترجمی می گویند که مجوز ترجمه خود را از سازمان امور مترجمین کشور استرالیا گرفته باشد یعنی عملا این مترجم ها مترجم رسمی کشور استرالیا هستند .و علاوه بر خود استرالیا ترجمه این مترجمان در بسیاری از کشورهای دیگر مورد تایید است و پذیرفته می شود.
به چه ترجمه ای ترجمه ناتی گفته می شود؟
به ترجمه ای گفته می شود که توسط مترجم رسمی ناتی انجام شود . این ترجمه سربرگ خاص خود و دستورالعمل خاص خود را داراست . علاوه بر این ترجمه ناتی نیازی به تایید دادگسنری و وزارت خارجه ندارد .
ترجمه ناتی رو در ایران کجا انجام میدهند ؟
در حال حاضر در تهران و سایر شهرها چند مرکز ترجمه ناتی وجود دارد که دارالترجمه ناتی آریاشهر نیز یکی از این دفاتر است و ترجمه های ناتی رو هم به صورت فایل دیجیتالی و هم به صورت پرینت شده تحویل میدهد.
آیا مث مترجم رسمی ایران ناتی هم سختگیری دارد و آیا با کپی یا کپی برابر اصل میشود ترجمه ناتی انجام داد؟
دستورالعمل سازمان ناتی برای ترجمه بسیار ساده تر از امور مترجمین ایران هست و مترجم هم برابر اصل و هم کپی رو میتونه ترجمه کنه اما باید ذیل ترجمه قید کنه که از روی اصل یا کپی یا برابر اصل ترجمه نموده .
اعتبار ترجمه ناتی به چه صورت است ؟
ترجمه ناتی نامعتبر نمی شود و اعتبارش رو خواهد داشت.

البته در مورد چیزهایی که  به روز می شوند مثل ترجمه عدم سوئ پیشینه و طلاق و فرزند جدید در شناسنامه بهتر است جدید ترجمه شود .

نظر شما درباره دارالترجمه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.